Na czym polega finansowanie ESCO?

Na czym polega finansowanie ESCO?

Finansowanie ESCO jest ściśle związane z gospodarką niskoemisyjną, energią, zasobami i środowiskiem. Przyczynia się do wzrostu gospodarczego i przynosi zyski inwestorom, minimalizując negatywny wpływ dla środowiska. Jak dokładnie przebiega finansowanie w trybie ESCO?

Czym jest finansowanie ESCO?

ESCO (Energy Service Company) to instytucja zajmująca się świadczeniem usług energetycznych. Może nią być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Ważne, że dostarcza usługi energetyczne lub środki przyczyniające się do efektywności energetycznej w obiektach klienta. Ponosi przy tym znaczny stopień ryzyka finansowego. Rozliczenie za wykonane usługi jest w całości lub w części oparte na osiągnięciu poprawy wydajności energetycznej w zakładzie, lub na terenie użytkownika.

Usługi te świadczone są w sposób innowacyjny. Firma ESCO poświęca swoje środki na realizację projektu modernizacji systemu energetycznego dla klienta, a wszelkie nakłady są odzyskiwane poprzez płatności rozłożone w czasie. Źródłem tych płatności są oszczędności wygenerowane w związku ze wdrożeniem projektów zwiększających efektywność energetyczną.

Historia modelu ESCO


ESCO po raz pierwszy pojawiło się w USA w latach siedemdziesiątych XX wieku i było związane z globalnym kryzysem energetycznym. W związku ze znacznym wzrostem cen energii przedsiębiorcy szukali rozwiązań, aby zmniejszyć zużycie energii. Firma z Texasu zaproponowała rozwiązanie wprowadzenia urządzenia, które zautomatyzowałoby włączanie i wyłączanie świateł oraz innych urządzeń, celem zmniejszenia kosztów energii. Jednak klienci nie zaakceptowali tej oferty, wątpiąc w zakup urządzenia i czas, w jakim jego koszt się zwróci, mając faktyczny wpływ na obniżenie rachunków za energię.

Zatem firma Energetyczna postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaoferowała urządzenie i jego montaż bez ponoszenia kosztów, a w zamian pozyskiwała pewien procent oszczędności, które urządzenie wygenerowało w firmie. Dzięki temu firma osiągnęła znaczną sprzedaż i wyższy zwrot z kapitału, gdyż zyski okazały się spore.

Opcje finansowania poprawy efektywności energetycznej

  • Finansowanie ESCO pochodzi ze środków wewnętrznych ESCO, obejmujących kapitał własny lub leasing sprzętu. Jednak kapitał własny jest wykorzystywany rzadziej, ze względu na ograniczenie wdrażania projektów w sposób zrównoważony.
  • Finansowanie klienta, obejmujące finansowanie ze środków własnych, zabezpieczone rękojmią oszczędności energii udzieloną przez ESCO. Może ono również wiązać się z zaciągnięciem pożyczki w przypadku, gdy odbiorca energii musi udzielić gwarancji instytucji finansowej.
  • Finansowanie przez stronę trzecią, np. instytucji finansowej, polegające wyłącznie na finansowaniu dłużnym. Instytucja ta może albo przejąć prawa do oszczędności energii, albo zabezpieczyć wyposażenie systemu modernizacji. Ustalenia finansowania są związane z kwestią, która strona pożycza pieniądze: ESCO czy klient.

Gdy ESCO jest pożyczkobiorcą, odbiorca energii jest zabezpieczony przed ryzykiem finansowym, związanym z technicznym wykonaniem usługi. Gwarancja oszczędności udzielona przez ESCO pochodzi bądź z samej wartości projektu, bądź pojawia się w bilansie ESCO. Wówczas obsługa zadłużenia jest uznawana za koszt operacyjny, a nie zobowiązanie kapitałowe i nie ma wpływu na ratingi długu. Jest to niezwykle istotne dla przedsiębiorstw o wysokim poziomie dźwigni finansowej, gdyż oznacza to uwolnienie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Kto może zostać klientem finansowania ESCO?

Klientami finansowania w trybie ESCO może być sektor publiczny, komercyjny lub (w mniejszym stopniu) gospodarstwa domowe. Każdy odbiorca ma inne cechy i potencjał rozwojowy. Dlatego też przed każdorazowym podpisaniem  umowy pomiędzy klientem i Przedsiębiorstwem Usług Energetycznych (ESCO), na każdym z tych etapów realizacji, tj. podczas inwentaryzacji, oszacowania energochłonności, jak i przygotowania dokumentów przetargowych, zaleca się konsultacje z wykwalifikowanymi specjalistami w danym zakresie. Ma to na celu odpowiednio określić aktualny stan i oszczędności możliwe do wygenerowania. Jest to punkt wyjścia do prawidłowego przygotowania oferty i dokumentów z nią związanych.

Inwestycje związane z efektywnością energetyczną wiążą się z wysoką ekonomiczną atrakcyjnością, zarówno dla odbiorcy ESCO, jak i dla firm świadczących usługę. Ze względu na dość duże zróżnicowanie potencjalnych perspektyw inwestycyjnych oraz mnogość metod ich realizacji, należy dokładnie przemyśleć koncepcję najbardziej odpowiednią do zastosowania w konkretnym przypadku. Finansowanie w systemie ESCO dotyczy nie tylko finansowania inwestycji, ale charakteryzuje się również jej zarządzaniem w trakcie jej eksploatacji. Służy to dalszej optymalizacji efektywności energetycznej oraz oszczędności energii i kosztów.

One thought on “Na czym polega finansowanie ESCO?

Comments are closed.