Zakres usług adwokata przy dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych

Zakres usług adwokata przy dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych

Poszkodowanie w wypadku komunikacyjnym może przydarzyć się każdemu. Nawet w przypadku ponoszenia części winy za zdarzenie, kierowca może mieć prawo do uzyskania odszkodowania. Aby to zrobić, warto skontaktować się z adwokatem.

Odszkodowania komunikacyjne

Prawo do odszkodowanie powypadkowego może przysługiwać nawet poszkodowanemu, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa czy też założonego kasku ochronnego. Rekompensatę może uzyskać każdy, kto nie ponosi tzw. winy wyłącznej za spowodowany wypadek. Dotyczy to również osób, które wtargnęły na jezdnię w niedozwolonym miejscu lub znajdowały się w stanie nietrzeźwości. Kluczowym kryterium przy ubieganiu się o odszkodowanie pozostaje ponoszenie winy wyłącznej.

Rekompensata a obowiązkowe OC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek podpisania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność za wypłatę odszkodowawczych świadczeń jest przenoszona przez polisę OC na firmę ubezpieczeniową. W ten sposób możliwe jest uzyskanie rekompensaty przez osoby odszkodowane, a także zapewnienie sprawcom ochrony przed niewypłacalnością.

Odszkodowanie powypadkowe

Poza osobami ponoszącymi wyłączną winę za zdarzenie, odszkodowanie powypadkowe przysługuje wszystkim poszkodowanym w wypadku. Dotyczy to również rodziny poszkodowanego, jeżeli poniósł on w tym wypadku śmierć. Poszkodowany może liczyć na rekompensatę również wówczas, jeżeli sprawca nie posiadał ważnej polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia. W przypadku braku OC, o odszkodowanie należy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Rekompensata za wypadek sprzed lat

Ogólny termin przedawnienia w przypadku ubieganiu się o roszczenia odszkodowawcze to trzy lata. Czas ten liczony jest od momentu, w którym o szkodzie dowiaduje się osoba poszkodowana oraz osoba zobowiązana do jej naprawy. Po upływie określonego terminu od wystąpienia zdarzenia wystąpić może na przykład uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji okres trzech lat liczony jest od momentu jego zdiagnozowania. Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli poszkodowany dopiero po czasie poznaje tożsamość sprawcy. Jeśli natomiast sprawca skazany zostaje wyrokiem prawomocnym za przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu, okres przedawnienia od daty popełnienia przestępstwa wynosi 20 lat.

Roszczenia osoby poszkodowanej

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może domagać się różnych roszczeń. Dotyczy to przede wszystkim odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, a także zadośćuczynienia za doznaną w wyniku zdarzenia krzywdę. Rekompensata może również obejmować zwrot kosztów związanych z samym wypadkiem komunikacyjnym oraz utraconych zarobków, jeżeli okres niepełnosprawności był dostatecznie krótki. Oprócz tego poszkodowanemu może przysługiwać renta uzupełniająca, kapitalizacyjna lub przeznaczona na zwiększone potrzeby. Odszkodowanie przysługuje także rodzinie poszkodowanego, jeżeli ten poniósł w wypadku śmierć. Bliscy mogą starać się również o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, zadośćuczynienie oraz rentę alimentacyjną.

One thought on “Zakres usług adwokata przy dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych

Comments are closed.