Jak powinna wyglądać konserwacja typowego transformatora?

Jak powinna wyglądać konserwacja typowego transformatora?

Transformator mocy to najdroższe, a przy tym niezbędne wyposażenie transformatora elektrycznego. Aby żywotność tego urządzenia uzyskana była na wysokim poziomie, należy czasowo poddawać go niezbędnej konserwacji.

Co podlega konserwacji?

Czynności konserwacyjne, jakie należy podjąć w temacie typowego transformatora obejmują m.in. pomiar i testy różnych parametrów urządzenia oraz sprzęt. Konserwacja wykonywana powinna być podczas rutynowych kontroli, a także wskutek planowego harmonogramu działań, jakie podejmować powinny odpowiednio desygnowane jednostki. Płynne działanie konserwatora wymaga regularności wykonywania czynności konserwacyjnych planowanych na przestrzeni konkretnego miesiąca, kwartału, półrocza oraz w skali roku.

Czasowe okresy kontroli

Codzienna konserwacja polega na odczytywaniu odpowiednich parametrów z podzespołów transformatora. Kontroli podlegają odczyt MOG (Magnetic Oil Gage) głównego zbiornika konserwatora, kolor żelu krzemionkowego w odpowietrzniku oraz ewentualne wycieki oleju. W przypadku wykrycia wycieku należy dokonać niezbędnych napraw, natomiast jeśli kolor żelu krzemionkowego staje się różowawy, należy go wymienić.

Miesięcznej konserwacji podlega kontrola poziomu oleju wraz z uzupełnianiem ewentualnych braków. Ponadto konieczne jest czyszczenie odpowietrzników, co istotne jest z uwagi na prawidłowe chłodzenie i dopływ świeżego powietrza. Jeśli w transformatorze występuje tulejka olejowa, należy również wzrokowo sprawdzać poziom oleju na wskaźniku tulejki i dokonać uzupełnienia, jeśli to konieczne.

Roczny przegląd dotyczyć będzie automatycznej, zdalnej i ręcznej funkcji kontroli układu chłodzenia. Kontroli podlegać będą w tym przypadku pompy olejowe, wentylatory powietrzne oraz inne elementy układu chłodzenia transformatora. W przypadku odnalezienia ewentualnych problemów należy również zbadać obwód sterowania pod kątem nieprawidłowości. Tuleje transformatora czyszczone być powinny miękkimi ściereczkami bawełnianymi, a podczas czyszczenia należy zbadać ich szczelność. Rokrocznie należy również poddać kontroli przekaźniki Buchholza. Ponadto powinno być wykonane raz do roku czyszczenie skrzynek rozrządowych, kontrola oświetlenia i ogrzewania pomieszczenia oraz stan połączenia terminalowego dla okablowania sterowniczego.

One thought on “Jak powinna wyglądać konserwacja typowego transformatora?

Comments are closed.